english deutch

Základní informace o firmě

Firma Temar byla založena Petrem Křivánkem, firmou Tepka - transformátory a firmou Martel GmbH v roce 1996 za účelem výroby transformátorů. V roce 2002 se Petr Křivánek stal jediným vlastníkem firmy.
Hlavním zaměřením firmy je výroba malých transformátorů a vinutých dílů pro elektrotechniku podle konkrétních požadavků zákazníků. Výroba je z převážné části založená na montáži z nakupovaných dílů.


V průběhu existence byla firma postupně vybavena novými stroji a moderní technologií. Na počátku se zabývala velkosériovou výrobou dvou typů transformátorů a od roku 1998 začala výroba přecházet i na malosériovou.

Nyní vyrábíme přes 300 typů ročně v sériích od několika kusů do několika tisíc měsíčně. S přibývajícími zakázkami úspěšně zvládáme stoupající náročnost na řízení výroby také díky stabilizovanému kádru zkušených pracovníků.

Pracovníci firmy si uvědomují důležitost jakosti dodávaných výrobků a poskytovaných služeb a tedy spokojenosti zákazníků pro zabezpečení dlouhodobého rozvoje firmy. Hlavním nástrojem k dosažení tohoto cíle je od roku 2003 vybudovaný a dále rozvíjený systém řízení v souladu s požadavky norem managementu jakosti ISO řady 9000.

S ohledem na jednoznačný strategický záměr vedení firmy je poskytovat v uvedené oblasti zákazníkům pouze výrobky s vysokými kvalitativními parametry které našly své uplatnění nejen v České a Slovenské republice, ale především v řadě států Evropské unie.

Politika jakosti (soubor pdf)

Pohled na výrobní budovu v Krčské ulici č. 25, Praha 4.

Pohled do naší firmy

Návrh cívek na PC a programování navíjecích automatů

Kompletace výrobku a kontrola parametrů